סדרה

גיל שוחט 20-21
גיל שוחט עונה 20-21
זמין במחירים הבאים
מחיר מלא ‪ש"ח‬ 649.00 ‪ש"ח‬ 649.00
רגיל ‪ש"ח‬ 569.00 ‪ש"ח‬ 569.00
יחיד ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
אלמנות צה"ל ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
אזרח עובד צה"ל ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בנק אוצר החייל ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בנק הבינלאומי ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בנק איגוד ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
ארגון המורים ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
קופה"ח מאוחדת ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
קרנות השוטרים והסוהרים ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
קופה"ח מחוז מרכז ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
קופה"ח כללית ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
משרד הבטחון ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
חבר ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
הסתדרות המורים ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
חברת חשמל ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
עובדי מדינה ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
נופשונית ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
תעשייה אוירית ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בהצדעה מילואים ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
ביחד בשבילך ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בנק לאומי ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
בנק דיסקונט ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
אגד ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00
מנוי שהופשר ‪ש"ח‬ 0.00 ‪ש"ח‬ 0.00
שחר מועדון תרבות ‪ש"ח‬ 525.00 ‪ש"ח‬ 525.00