סדרה

מנוי ילדים 19-20
מנוי ילדים עונה 19-20
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪ש"ח‬ 293.00 ‪ש"ח‬ 293.00
מחיר מלא ‪ש"ח‬ 314.00 ‪ש"ח‬ 314.00
יחיד ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חבר ‪ש"ח‬ 217.00 ‪ש"ח‬ 217.00
הסתדרות המורים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
קופה"ח מאוחדת ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק אוצר החייל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק הבינלאומי ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק איגוד ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
קופה"ח מחוז מרכז ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
קופה"ח כללית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
תעשיה צבאית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
תעשייה אוירית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
ארגון המורים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
משרד הבטחון ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
אזרח עובד צה"ל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חברת חשמל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
עובדי מדינה ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
אלמנות צה"ל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חברה עירונית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בהצדעה מילואים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בזק ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
מרכז ספורט 360 ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חברה כלכלית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק לאומי ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק דיסקונט ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
אגד ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
ביחד בשבילך ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
מנוי שהופשר ‪ש"ח‬ 0.00 ‪ש"ח‬ 0.00
שחר מועדון תרבות ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
ספורט פלוס ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
קוד 120 ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00