סדרה

מנוי 4 הצגות 19-20
מנוי 4 הצגות
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪ש"ח‬ 350.00 ‪ש"ח‬ 350.00
ועד מוזל ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בהצדעה מילואים ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
מנוי חג ‪ש"ח‬ 249.00 ‪ש"ח‬ 249.00