סדרה

סדרה 16 18-19
סדרה 16 עונה 18-19
זמין במחירים הבאים
יחיד ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 427.00
רגיל ‪ש"ח‬ 427.00 ‪ש"ח‬ 577.00
ועד מוזל ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
אזרח ותיק ‪ש"ח‬ 250.00 ‪ש"ח‬ 400.00
חברת חשמל ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 426.00
אגד ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 400.00
אל אופ ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
טבע ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
בנק אוצר החייל ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
בנק הבינלאומי ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
בנק איגוד ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
קופה"ח כללית ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 388.00
קופה"ח מחוז מרכז ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
קופה"ח מאוחדת ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
תעשייה אוירית ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
ארגון המורים ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 388.00
משרד הבטחון ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 388.00
אזרח עובד צה"ל ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 388.00
חבר ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 387.00
הסתדרות המורים ‪ש"ח‬ 265.00 ‪ש"ח‬ 395.00
קרן הדרים ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 388.50
אלמנות צה"ל ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
עובדי מדינה ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 388.00
גמלאי עיריה ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 388.50
בנק הפועלים ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 400.00
גמלאי תעשיה אוירית ‪ש"ח‬ 307.00 ‪ש"ח‬ 395.00
מרכז ספורט 360 ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בהצדעה מילואים ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
נופשונית ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
קרנות השוטרים והסוהרים ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 376.00
ספורט פלוס ‪ש"ח‬ 410.00 ‪ש"ח‬ 410.00
שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בנק לאומי ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
עמיתים ‪ש"ח‬ 395.00 ‪ש"ח‬ 395.00
תעשיה צבאית ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 388.50
חברה עירונית ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 338.50
חברה עירונית שורות ‪ש"ח‬ 210.00 ‪ש"ח‬ 210.00
בנק מרכנתיל דיסקונט ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
עירייה ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 388.50
עירייה שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בזק ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
מתנ"ס רמת אליהו ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 422.00
ביחד בשבילך ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
שוטר מתנדב ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 385.50
בנק מזרחי טפחות ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 427.00
סטודנט ‪ש"ח‬ 240.00 ‪ש"ח‬ 240.00
ועד ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 427.00
מניב ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 388.50
בנק לאומי גמלאי ‪ש"ח‬ 400.00 ‪ש"ח‬ 400.00
מנוי שהופשר ‪ש"ח‬ 0.00 ‪ש"ח‬ 0.00
קרן הדרים שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בנק מסד ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 400.00
קו צינור נפט ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 400.00
מניב שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
בנק דיסקונט ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 395.00
שחר מועדון תרבות ‪ש"ח‬ 288.00 ‪ש"ח‬ 400.00
עמיתים שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00
אלמנות צה"ל שורות ‪ש"ח‬ 260.00 ‪ש"ח‬ 260.00