סדרה

תאטרון יידישפיל 2018
תאטרון יידישפיל 2018
זמין במחירים הבאים
ועד מוזל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
מחיר מלא ‪ש"ח‬ 360.00 ‪ש"ח‬ 360.00
יחיד ‪ש"ח‬ 290.00 ‪ש"ח‬ 290.00
אזרח ותיק ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
נופשונית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בהצדעה ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חברת חשמל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
חבר ‪ש"ח‬ 234.00 ‪ש"ח‬ 234.00
אזרח עובד צה"ל ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
עובדי מדינה ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק הבינלאומי ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
ארגון המורים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
קרנות השוטרים והסוהרים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
תעשייה אוירית ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בנק דיסקונט ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
אגד ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
משרד הבטחון ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
ביחד בשבילך ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
מנוי שהופשר ‪ש"ח‬ 0.00 ‪ש"ח‬ 0.00
שחר מועדון תרבות ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00
בהצדעה מילואים ‪ש"ח‬ 235.00 ‪ש"ח‬ 235.00