גיל שוחט 2018
גיל שוחט 2018
היכל 2017-2018
סדרה 1 17-18
סדרה 1 17-18
היכל 2017-2018
סדרה 2 17-18
סדרה 2
היכל 2017-2018
סדרה 3 17-18
סדרה 3 17-18
היכל 2017-2018
סדרה 4 17-18
סדרה 4
היכל 2017-2018
סדרה 7 17-18
סדרה 7
היכל 2017-2018
סדרה 8 17-18
סדרה 8
היכל 2017-2018
סדרה 9 17-18
סדרה 9
היכל 2017-2018
סדרה 10 17-18
סדרה 10
היכל 2017-2018
סדרה 11 17-18
סדרה 11 17-18
היכל 2017-2018
סדרה 12 17-18
סדרה 12
היכל 2017-2018
סדרה 13 17-18
סדרה 13 17-18
היכל 2017-2018
סדרה 14 17-18
סדרה 14 17-18
היכל 2017-2018
סדרה 15 17-18
סדרה 15
היכל 2017-2018
סדרה 16 17-18
סדרה 16
היכל 2017-2018
סדרה 17 17-18
סדרה 17
היכל 2017-2018
תאטרון יידישפיל 2018
תאטרון יידישפיל 2018
היכל 2017-2018
טרום בכורה 2018
טרום בכורה 2018
היכל 2017-2018
סדרה 6 שמבוטלת
סדרה 6 שמבוטלת
היכל 2017-2018
מנוי פתוח תאטרון
מנוי פתוח תאטרון
היכל 2017-2018
מנוי ילדים
מנוי ילדים
היכל 2017-2018
ערב זמר אילנה כץ
סדרת ערב זמר אילנה כץ
היכל 2017-2018
מנוי חורף לשלוש הצגות
מנוי חורף לשלוש הצגות
היכל 2017-2018
מנוי חורף יציע
מנוי חורף יציע
היכל 2017-2018
בריאות בראי הקולנוע
בריאות בראי הקולנוע
היכל 2017-2018
מנוי אביבי 4 הצגות
מנוי אביבי 4 הצגות
היכל 2017-2018
סדרה 1 18-19
סדרה 1 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 2 18-19
סדרה 2 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 3 18-19
סדרה 3 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 4 18-19
סדרה 4 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 7 18-19
סדרה 7 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 8 18-19
סדרה 8 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 9 18-19
סדרה 9 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 10 18-19
סדרה 10 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 11 18-19
סדרה 11 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 12 18-19
סדרה 12 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 13 18-19
סדרה 13 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 14 18-19
סדרה 14 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 15 18-19
סדרה 15 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 16 18-19
סדרה 16 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
סדרה 17 18-19
סדרה 17 עונה 18-19
היכל עונת 2018-2019
גיל שוחט 2019
גיל שוחט 2019
היכל עונת 2018-2019
האחים אסנר
האחים אסנר
היכל עונת 2018-2019
מנוי ילדים 2018 2019
מנוי ילדים 2018 2019
היכל עונת 2018-2019
תאטרון יידישפיל 2019
תאטרון יידישפיל 2019
היכל עונת 2018-2019
טרום בכורה 2018-2019
טרום בכורה 2018-2019
היכל עונת 2018-2019
מנוי פתוח תיאטרון
מנוי פתוח תיאטרון
היכל עונת 2018-2019
קרן הדרים מנוי 4
קרן הדרים מנוי 4
היכל עונת 2018-2019
מנוי 4 הצגות
מנוי 4 הצגות
היכל עונת 2018-2019
אילנה כץ ערבי זמר
אילנה כץ ערבי זמר
היכל עונת 2018-2019
מנוי אביב 4 הצגות
מנוי אביב 4 הצגות
היכל עונת 2018-2019
סדרה 1 19-20
תאטרון סדרה 1
היכל עונה 2019-2020
סדרה 2 19-20
תאטרון סדרה 2
היכל עונה 2019-2020
סדרה 3 19-20
תאטרון סדרה 3
היכל עונה 2019-2020
סדרה 4 19-20
תאטרון סדרה 4
היכל עונה 2019-2020
סדרה 7 19-20
תאטרון סדרה 7
היכל עונה 2019-2020
סדרה 8 19-20
תאטרון סדרה 8
היכל עונה 2019-2020
סדרה 9 19-20
תאטרון סדרה 9
היכל עונה 2019-2020
סדרה 10 19-20
תאטרון סדרה 10
היכל עונה 2019-2020
סדרה 11 19-20
תאטרון סדרה 11
היכל עונה 2019-2020
סדרה 12 19-20
תאטרון סדרה 12
היכל עונה 2019-2020
סדרה 13 19-20
תאטרון סדרה 13
היכל עונה 2019-2020
סדרה 14 19-20
תאטרון סדרה 14
היכל עונה 2019-2020
סדרה 15 19-20
תאטרון סדרה 15
היכל עונה 2019-2020
סדרה 16 19-20
תאטרון סדרה 16
היכל עונה 2019-2020
סדרה 17 19-20
תאטרון סדרה 17
היכל עונה 2019-2020
גיל שוחט עונה 19-20
גיל שוחט
היכל עונה 2019-2020
מנוי ילדים 19-20
מנוי ילדים עונה 19-20
היכל עונה 2019-2020
האחים אסנר 19-20
האחים אסנר
היכל עונה 2019-2020
תאטרון יידישפיל 19-20
תאטרון יידישפיל
היכל עונה 2019-2020
טרום בכורה 19-20
טרום בכורה
היכל עונה 2019-2020
ערב זמר אילנה כץ 19-20
ערב זמר אילנה כץ עונה 19-20
היכל עונה 2019-2020
קרן הדרים מנוי 4 19-20
קרן הדרים מנוי 4
היכל עונה 2019-2020
מנוי 4 הצגות 19-20
מנוי 4 הצגות
היכל עונה 2019-2020
מנוי 3+1 19-20
מנוי 3 הצגות+1 מוזיקה
היכל עונה 2019-2020
סדרה 1 20-21
סדרה 1 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 2 20-21
סדרה 2 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 3 20-21
סדרה 3 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 4 20-21
סדרה 4 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 7 20-21
סדרה 7 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 8 20-21
סדרה 8 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 9 20-21
סדרה 9 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 10 20-21
סדרה 10 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 11 20-21
סדרה 11 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 12 20-21
סדרה 12 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 13 20-21
סדרה 13 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 14 20-21
סדרה 14 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 15 20-21
סדרה 15 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 16 20-21
סדרה 16 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
סדרה 17 20-21
סדרה 17 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
גיל שוחט 20-21
גיל שוחט עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
האחים אסנר 20-21
האחים אסנר עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
מנוי ילדים 20-21
מנוי ילדים עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
טרום בכורה 20-21
טרום בכורה עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
קרן הדרים מנוי 4 20-21
קרן הדרים מנוי 4 עונה 20-21
היכל עונה 2020-2021
גיל שוחט 21-22
גיל שוחט שוחט עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
האחים אסנר 21-22
האחים אסנר עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
טרום בכורה 21-22
טרום בכורה עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
מנוי ילדים 21-22
מנוי ילדים עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 1 21-22
סדרה 1 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 10 21-22
סדרה 10 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 11 21-22
סדרה 11 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 12 21-22
סדרה 12 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 13 21-22
סדרה 13 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 14 21-22
סדרה 14 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 15 21-22
סדרה 15 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 16 21-22
סדרה 16 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 17 21-22
סדרה 17 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 2 21-22
סדרה 2 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 3 21-22
סדרה 3 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 4 21-22
סדרה 4 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 7 21-22
סדרה 7 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 8 21-22
סדרה 8 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
סדרה 9 21-22
סדרה 9 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
קרן הדרים מנוי 4 21-22
קרן הדרים מנוי 4 עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
מנוי 4 הצגות 21-22
מנוי 4 הצגות עונה 21-22
היכל עונה 2021-2022
מתנה 21-22
היכל עונה 2021-2022
גיל שוחט 22-23
גיל שוחט עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
טרום בכורה 22-23
טרום בכורה עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
מנוי ילדים 22-23
מנוי ילדים עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 1 22-23
סדרה 1 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 2 22-23
סדרה 2 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 3 22-23
סדרה 3 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 4 22-23
סדרה 4 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 7 22-23
סדרה 7 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 8 22-23
סדרה 8 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 10 22-23
סדרה 10 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 11 22-23
סדרה 11 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 12 22-23
סדרה 12 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 13 22-23
סדרה 12 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 14 22-23
סדרה 14 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 15 22-23
סדרה 15 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 16 22-23
סדרה 16 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
מנוי 4 הצגות 22-23
מנוי 4 הצגות עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
שנות הקסם 22-23
שנות הקסם עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023
סדרה 5 22-23
סדרה 5 עונה 22-23
היכל עונה 2022-2023